Fundacja Pokolenia Kolumbów bazuje na ideałach Rocznika 1920. To właśnie generacja urodzonych w latach 20. miała – niczym Kolumb – odkrywać rzeczywistość nowej, wyzwolonej po 123 latach, ojczyzny. Wybuch II wojny światowej i konieczność stanięcia do walki w obronie Polski ukształtował pokolenie, którego wartości należy cenić i wcielać w życie. Znane z patriotyzmu Pokolenie Kolumbów, równie wysoko ceniło aktywność, walkę ze słabościami a więc zdrowie i kulturę fizyczną.

Każde pokolenie ma swój własny, wyjątkowy czas, ale też musi mierzyć się z problemami, które są dla czasu ich egzystencji nieodwracalne. Pokolenie Kolumbów miało przed oczami obraz wojny – brutalnej, wyniszczającej, degradującej człowieka i rzeczywistość. Podejmowało próby ocalenia tego, co ma wartość dla jednostki i całego narodu. Dzisiaj walczymy z pandemią, chorobami cywilizacyjnymi, zagrożeniami dla środowiska. Martwimy się o poszanowanie pamięci, prawdy historycznej i dziedzictwa kulturowego. Wydarzenia, mające miejsce na całym świecie, budzą niepokój o poszanowanie suwerenności i wolności wielu państw.  Celem naszej organizacji jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Chcemy wspierać Pokolenia przy podejmowaniu wyzwań, jakie stawiają przed nimi ich czasy. Wspólnym mianownikiem wszystkich działań są wartości, którymi kierowało się Pokolenie Kolumbów – dla nas wzorcowe i wyjątkowe. 

Działalność Fundacji ma ujawniać trudności z jakimi borykają się starsi ludzie i uwrażliwiać społeczeństwo na potrzeby słabszych. Chcemy zachęcać przedstawicieli świata biznesu by w ramach społecznej odpowiedzialności (ang. Corporate Social Responsibility – CSR), w swoich działaniach uwzględniali interesy społeczne, aspekty środowiskowe, zdrowotne oraz edukacyjne. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, ochronę zdrowia i profilaktykę, działania proekologiczne oraz w relacje z otoczeniem, czyli z beneficjentami tego typu działań prospołecznych. Wymiernym efektem wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu firm i przedsiębiorstw we współpracy z Fundacją Pokolenia Kolumbów będzie kształtowanie warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego w wyżej wymienionych aspektach.

Skip to content