,,Warszawiacy – Powstańcy – Wrocławianie”. Mural pamięci z okazji 80. rocznicy Powstania Warszawskiego.

Wrocławska Fundacja Pokolenia Kolumbów, współorganizator kampanii BohaterON-włącz historię, z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz 10-lecia istnienia projektu wzbogaciła przestrzeń Wrocławia w wyjątkowy mural przedstawiający żyjących dziś we Wrocławiu uczestników Powstania Warszawskiego – żołnierzy Armii Krajowej, harcerzy Szarych Szeregów, sanitariuszki, łączniczki, łączników, kolporterzy prasy oraz listonoszy – których portrety powstały na podstawie wykonanych wcześniej zdjęć.


Malowidło o powierzchni 200 m2, który
przedstawia współczesne portrety Powstańców Warszawskich, których powojenne losy i drogi życiowe zaprowadziły z Warszawy do Wrocławia:

1. Barbara Sowa ps. Basia (ur.1918)

2. Jerzy Tarnawski ps. Gawron ( ur. 1926)

3. Maria Urbaniec-Downarowicz ps. Myszka (ur. 1927)

4. Teresa Moździerz ps. Sokół (ur. 1928)

5. Barbara Majewska-Krzysik ps. Ewa (ur. 1928)

6. Andrzej Jakubowski ps. Kim (ur. 1928, zm. 2023)

7. Stanisław Wołczaski ps. Kazimierz (ur. 1930)

8. Włodzimierz Ruśkiewicz ps. Ryś (ur. 1931)

Podjęcie przez Fundację Pokolenia Kolumbów tej inicjatywy jest odpowiedzią na starania wrocławskiego środowiska kombatanckiego o stworzenie takiego miejsca we Wrocławiu. Mając na uwadze wieloletnią znajomość i przyjaźń z Powstańcami i ich rodzinami mieszkającymi we Wrocławiu oraz zgodnie z profilem działalności statutowej Fundacji czuliśmy się w obowiązku przejąć to zadanie i zabiegać o jego realizację.

Naszym celem jest pokazanie bohaterów sierpnia ’44, których powojenne losy i drogi życiowe zaprowadziły z Warszawy do Wrocławia na okazjonalnym muralu trwale wpisującym ich w krajobraz ukochanego miasta. 

Artystyczny mural wielkoformatowy o tematyce powstańczej we Wrocławiu ma inspirować i skłaniać do refleksji przechodniów oraz turystów, a dla mieszkańców – żyjących Powstańców Warszawskich być dowodem naszej pamięci i wdzięczności za ich postawy w czasie wojny. 

  • Pomysłodawca i inwestor: Fundacja Pokolenia Kolumbów
  • Autorka projektu: Dorota Piechocińska
  • Wykonanie muralu: Antoni Wajda, Arkadiusz Olak, Grzegorz Dziera
  • Miejsce realizacji: ściana kamienicy przy ul. Komuny Paryskiej 3 we Wrocławiu
  • Planowany termin ekspozycji: 20.05.2024 – 20.05.2029

Muralowi została poświęcona strona internetowa, na której można znaleźć krótkie biogramy Powstańców oraz wszystkie szczegóły dotyczące inicjatywy: https://mural.bohateron.pl/ .

Zadanie realizowane przez Fundacja Pokolenia Kolumbów. Dofinansowano ze środków Biura Niepodległa w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Powstaje mural pamięci we Wrocławiu

Powstaje mural pamięci we Wrocławiu

We Wrocławiu w podwórku przy ul. Komuny Paryskiej 3 powstaje niezwykły mural pamięci “WARSZAWIACY – POWSTAŃCY – WROCŁAWIANIE” z okazji 80. rocznicy Powstania Warszawskiego....

Skip to content