BohaterON w Twojej Szkole – zobacz zdjęcia z realizacji spotu

Podczas tegorocznej edycji kampanii BohaterON – włącz historię! został zrealizowany spot zachęcający do dołączenia do projektu BohaterON w Twojej Szkole. W jego ramach zostały przygotowane wyjątkowe materiały edukacyjne, scenariusze zajęć, darmowe gry i pamiątkowe dyplomy dla nauczycieli.

Dziękujemy Pani Dyrektor Anicie Plumińskiej-Mieloch ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Luboniu, tegorocznej Laureatce Nagrody BohaterONy im. Powstańców Warszawskich za współpracę i udostępnienie nam klas oraz szkolnych korytarzy, a uczniom za udział w nagraniach!

Fot. Bartek Ziółkowski;

Realizacja: Andrzej Starowicz;

Dziękujemy Leonowi Olkowi oraz tancerzom: Ninie Figiel, Karolinie Olszewskiej i Tymkowi Sobczykowi za udział i wystąpienie.

Akcja „BohaterON w Twojej Szkole 2023” realizowana jest pod patronatem honorowym i finansowana ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

Skip to content