1700 posiłków trafiło do Powstańców Warszawskich dzięki wsparciu Fundacji ARP

Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu powstała w 2019 roku. Celem jej jest niesienie pomocy najbardziej potrzebującym, uwrażliwianie na ich los, aktywizowanie i wspomaganie w rozwoju społeczności lokalnych, podejmowanie działań na rzecz dobra publicznego.

Otrzymana dotacja w wysokości 60 tys. zł od Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu pozwoliła nam w okresie 3 miesięcy (czerwiec-sierpień 2023) na zakup i dostawę 1700 posiłków dla Powstańców Warszawskich! 1500 obiadów, 110 śniadań i 90 kolacji trafiło do 24 kombatantów z Warszawy, Łodzi i Konstancina Jeziornej!

W  imieniu naszych podopiecznych dziękujemy za wielkie serce i okazaną pomoc!

Skip to content