REGULAMIN  KONCERTU „WIARA ŚPIEWA. ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI”

I. Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin dotyczy koncertu „ Wiara śpiewa. Święto Niepodległości”, który odbywa się 12.11.2022 r. w Muzycznym Studiu im. Agnieszki Osieckiej w Polskim Radiu. Koncert będzie również transmitowany online na profilu Facebookowym kampanii BohaterON i Fundacji Pokolenia Kolumbów oraz na kanale YouTube organizatora.
 2. Organizatorem koncertu jest Fundacja Pokolenia Kolumbów, z siedzibą przy ul. Komuny Paryskiej 3/3, 50-451 Wrocław.
 3. Koncert dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.
 4. Osoby, które zdecydowały się na udział w koncercie, akceptują postanowienia regulaminu oraz zobowiązują się go przestrzegać.

II. Uczestnictwo w koncercie

 1. Aby wziąć udział w koncercie, należy do dnia 09.11.2022 roku uzupełnić formularz docs gogle https://forms.gle/wPdmTTZVab1akRgS9 udostępniony na stronie pokoleniakolumbow.pl oraz      https://www.facebook.com/BohaterON i https://www.facebook.com/fundacjapokoleniakolumbow.
 2. Organizator prześle mailowo informację o potwierdzeniu udziału w koncercie bądź braku takiej możliwości w przypadku wyczerpania limitu miejsc.
 3. Uczestnictwo w koncercie odbywa się na podstawie okazania emaila potwierdzającego udział przy wejściu na miejsce koncertu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania koncertu.
 5. Uczestnictwo w koncercie jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na nieodpłatne utrwalanie oraz rozpowszechnianie wizerunku uczestnika utrwalonego w związku z udziałem w koncercie. Zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku w materiałach oraz social mediach Organizatora.
 6. Osoby niepełnoletnie poniżej 16 lat muszą znajdować się pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna.
 7. W trakcie koncertu nie wolno bez zgody organizatora wykonywać zdjęć, rejestrować, nagrywać koncertu, utrwalać go jakąkolwiek metodą.

II. Zasady bezpieczeństwa

 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie imprezy, mają obowiązek stosować się do zasad bezpieczeństwa oraz poleceń obsługi obiektu i koncertu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wstępu osobie posiadającej potwierdzenie udziału, jeśli uzna to za konieczne, a w szczególności w przypadku naruszenia regulaminu, niewłaściwego i/lub niestosownego  zachowania podczas koncertu wg. uznania Organizatora lub jego reprezentantów.
 3. Zabronione jest:
 4. wnoszenie na teren imprezy przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla innych,
 5. wnoszenie napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, jak również wnoszenie opakowań szklanych,
 6. palenie wyrobów tytoniowych lub elektronicznych papierosów,
 7. dotykanie i zbliżanie się do elementów scenografii, wyposażenia technicznego, aparatury nagłaśniającej oraz oświetleniowej.
 8. Ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa wszyscy uczestnicy są bezwzględnie zobowiązani do stosowania się poleceń oraz uwag całego personelu pracującego przy obsłudze koncertu.
Pomogliśmy potrzebującym Bohaterom!

Pomogliśmy potrzebującym Bohaterom!

Dzięki Fundacji ORLEN, po raz kolejny udało nam się wesprzeć Powstańców Warszawskich zapewniając im niezbędną pomoc. W październiku ubiegłego roku Fundacja Pokolenia Kolumbów otrzymała...

Murale Pamięci ,,Dumni z Powstańców”

Murale Pamięci ,,Dumni z Powstańców”

Ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych Wygrajcie mural dla swojej szkoły i 5 000 zł na organizację uroczystości otwarcia! Przygotujcie pomysł na lokalne...

Skip to content