FUNDACJA PGNIG S.A. IM. I. ŁUKASIEWICZA WSPIERA DZIAŁANIA EDUKACYJNE W RAMACH KAMPANII BOHATERON


Trwa VII edycja kampanii „BohaterON – włącz historię”, której współorganizatorem jest Fundacja Pokolenia Kolumbów. Fundacja PGNIG S.A.  im. Ignacego Łukasiewicza wsparła kolejną edycję działań edukacyjnych w ramach projektu BohaterON w Twojej Szkole.

BohaterON w Twojej Szkole to działania skierowane do placówek oświatowych i instytucji związanych z edukacją dzieci i młodzieży. Misją projektu jest tworzenie i przekazywanie wiedzy historycznej – szczególnie tej dotyczącej Powstania Warszawskiego – w atrakcyjnej dla młodych ludzi formie oraz nowoczesna edukacja patriotyczna. W tym celu, we współpracy z metodykami i praktykami ze wszystkich poziomów nauczania tworzone są konspekty zajęć i materiały edukacyjne do wykorzystania na lekcjach historii, polskiego, wychowawczych, czy zajęciach dodatkowych.

Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne. 


Harmonogram projektu BohaterON w Twojej Szkole 2022

  • 01.09 – 02.10 przyjmowanie zgłoszeń przedszkoli i szkół
    • do 31.10 lekcje/zajęcia tematyczne i wpisy na portalu www.dumnizpowstańców.pl

Szczegóły projektu można znaleźć na nowej stronie internetowej dedykowanej działaniom  www.bohateronwtwojejszkole.pl

Fundacja PGNIG S.A.  im. Ignacego Łukasiewicza  od lat wspiera  inicjatywy na rzecz dziedzictwa narodowego i kultury, a także nauki i edukacji. Wspiera także przedsięwzięcia mające na celu niesienie pomocy potrzebującym.  Jest m.in. autorem inicjatywy i realizatorem projektu  Rachunek wdzięczności PGNIG dla Powstańców Warszawskich. To  realne wsparcie dla bohaterów polskiej historii, w wysokości do 900 złotych rocznie na rachunki za gaz zakupiony od PGNiG.

Skip to content