BohaterON w Twojej szkole – ruszyła rekrutacja!

1 września ruszyła rekrutacja do projektu „BohaterON w Twojej szkole”, stanowiącego bardzo ważny element kampanii „BohaterON – włącz historię!”. Do udziału zaproszeni są pedagodzy, nauczyciele i wychowawcy pracujący z dziećmi i młodzieżą.

„BohaterON w Twojej szkole” to akcja, której głównym zadaniem jest przekazywanie wiedzy historycznej w atrakcyjnej formie dla odbiorców w różnym wieku. Organizatorzy skupiają się na mówieniu o historii Polski XX w. w prostej i jednocześnie angażującej formie. W programie mogą uczestniczyć placówki oświatowe i instytucje pracujące z dziećmi i młodzieżą na wszystkich poziomach kształcenia – od przedszkola, przez szkoły podstawowe po ponadpodstawowe.

W tym roku przygotowano cztery bloki edukacyjne dla czterech poziomów nauczania oraz seminarium dla nauczycieli i edukatorów. Każdy pakiet zawiera różnego rodzaju nowatorskie materiały edukacyjne do wykorzystania podczas lekcji historii i zajęć edukacji patriotycznej. Proponowane działania podzielono na segmenty, biorąc pod uwagę wiek i poziom wiedzy uczniów. Do każdego materiału edukacyjnego powstały scenariusze zajęć przeznaczone dla nauczycieli przedszkola, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Chętni uczniowie mogą na zajęciach lub w domu przygotować kartkę z życzeniami dla Powstańców.

Szczegółowe informacje dotyczące bloków edukacyjnych i materiały do pobrania znajdują się na stronie internetowej akcji: https://bohateron.pl/edukacja/materialy-do-zajec/

Aby wziąć udział w projekcie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie bohateron.pl, następnie pobrać materiały edukacyjne i scenariusze zajęć, przeprowadzić lekcje z uczniami i wypełnić sprawozdanie z realizacji projektu. Za udział w projekcie szkoły otrzymują dyplom, a koordynator – imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w akcji.

Regulamin i formularz: https://bohateron.pl/edukacja/zglos-przedszkole-lub-szkole/

Na zgłoszenia szkół organizatorzy czekają do 2 października. Czas na realizację projektu i odesłanie sprawozdania pedagodzy mają do 30 listopada.

Dodatkowo organizowane jest stacjonarno-terenowe seminarium dotyczące metod aktywizujących i dobrych praktyk w nauczaniu aż 40 nauczycieli i edukatorów z zakresu historii, języka polskiego i edukacji patriotycznej. Szczegółowe informacje i możliwość zapisu na stronie internetowej: https://bohateron.pl/edukacja/seminarium-dla-nauczycieli/

Pomogliśmy potrzebującym Bohaterom!

Pomogliśmy potrzebującym Bohaterom!

Dzięki Fundacji ORLEN, po raz kolejny udało nam się wesprzeć Powstańców Warszawskich zapewniając im niezbędną pomoc. W październiku ubiegłego roku Fundacja Pokolenia Kolumbów otrzymała...

Murale Pamięci ,,Dumni z Powstańców”

Murale Pamięci ,,Dumni z Powstańców”

Ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych Wygrajcie mural dla swojej szkoły i 5 000 zł na organizację uroczystości otwarcia! Przygotujcie pomysł na lokalne...

Skip to content