Ukyte Dziedzictwo – kampania edukacyjna

Startuje ogólnopolska kampania edukacyjna „Ukryte Dziedzictwo. Co kryje polska ziemia?” – akcja, poruszy temat polskiego dziedzictwa narodowego ukrytego w ziemi, pracy archeologów oraz zajmie się promocją tych działań w społeczeństwie.

Rozwinięcie:

Współpraca organizatorów kampanii społecznej BohaterON – włącz historię! z Fundacją Archeo oraz Fundacją Pokolenia Kolumbów zaowocowała nową – organizowaną w skali kraju – akcją edukacyjną, poruszająca temat polskiego dziedzictwa narodowego ukrytego w ziemi i pracy archeologów a także promocją tych działań w społeczeństwie.

Projekt edukacyjny „Ukryte dziedzictwo. Co kryje polska ziemia?” realizowany w ramach Programu „Patriotyzm Jutra” – Muzeum Historii Polski, skierowany jest do szkół, instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci i młodzieży.  Przygotowane dla nauczycieli materiały do realizacji zajęć mają kształtować wśród młodych odbiorców świadomość obywatelską oraz właściwy model postawy w zakresie ochrony i zachowania polskiego dziedzictwa archeologicznego. 

Pierwszy etap przedsięwzięcia skierowany jest do szkół, do uczniów i nauczycieli. Na stronie www.ukrytedziedzictwo.pl udostępnione zostały bezpłatne materiały edukacyjne: film oraz scenariusz zajęć do przeprowadzenia lekcji. Materiały te krok po kroku pomogą poznać uczniom świat ukryty pod ziemią, a nauczycieli wyposażą w narzędzia odpowiednie do rozpowszechnienia wiedzy i umiejętności – od wprowadzenia pojęcia archeologii i jej roli jako nauki społecznej – aż do zrozumienia jej udziału w aktualnych badaniach nad przeszłością regionu.

Realizacja zajęć w pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/2021 gwarantuje imienny dyplom dla koordynatora/nauczyciela poświadczający udział w projekcie.

Projekt „Ukryte dziedzictwo. Co kryje Polska ziemia?” dofinansowany jest z środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

Patronat Honorowy nad akcją objął Minister Edukacji i Nauki.

Skip to content