BohaterON – włącz historię!

Kampania ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie Powstańców Warszawskich oraz promocję historii Polski XX wieku. Prowadzona od 2016 akcja edukuje Polaków, bazując na indywidualnych historiach uczestników walk o stolicę, wzmacnia poczucie tożsamości narodowej, krzewi postawy patriotyczne oraz buduje wrażliwość społeczną. Jej organizatorami są Fundacja Rosa i Fundacja Sensoria z Wrocławia, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc. To również trzy filary kampanii BohaterON.

Sukces minionych edycji projektu to ponad 832 tys. kartek wysłanych do bohaterów walk o stolicę; ponad 1 milion złotych przeznaczonych na pomoc bezpośrednią dla Powstańców; 22 laureatów Nagrody BohaterONy 2019 im. Powstańców Warszawskich oraz 25 wyróżnionych osób, firm i instytucji w II edycji Nagrody BohaterONy; ponad 700 tysięcy uczniów zaangażowanych w działania edukacyjne. 

 

V edycja kampanii realizowana była we współpracy z Fundacją Pokolenia Kolumbów.

Więcej informacji o kampanii jest dostępnych na stronie: www.bohateron.pl

Skip to content